400 ₺ ve üzeri tüm siparişlerinizde kargo ücretsiz!

Anasayfa

Cayma Hakkı

Cayma Hakkı

 1. Yürürlükteki mevzuat uyarınca ve istisnaları hariç olmak üzere; TÜKETİCİ, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkının kullanılacağı süre;
 3. Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün,
 4. Tek üründe, ürünün TÜKETİCİ'ye veya TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ 3. kişiye teslim edildiği gün,
 5. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün
 6. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 7. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün başlar.
 8. CAYMA HAKKI, sözleşmenin kurulmasından itibaren; malın gönderilmesinden veya tesliminden önce de kullanılabilir. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

 9. Cayma hakkının İSTİSNALARI (Kullanılamayacağı durumlar)
 10. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

   

  CAYMA HAKKININ KULLANIM ŞEKLİ VE KOŞULARI İLE ÜRÜN VE BEDEL İADESİNE DAİR HUSUSLAR

   

 11. TÜKETİCİ, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen TÜKETİCİ'nin, cayma hakkına ilişkin bildirimini, 14 günlük süre içerisinde olmak koşuluyla; SATICI'nın yukarıda yer alan adresine yazılı olarak veya info@yorelpazar.com e-posta adresi aracılığıyla iletmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. SATICI'ya ulaşan cayma bildiriminin alındığına ilişkin teyit bilgisi, TÜKETİCİ tarafından e-posta adresi verilmiş olması halinde e-posta yoluyla iletilecektir.
   
 12. Tüketici, (cayma hakkının istisnalarında yer alan ürünler hariç) cayma süresi içinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için; ürünün normal kullanım şartlarına uygun olarak kullanılmış olması, ürünün yeniden satışına engel olacak biçimde zarar görmemesi gerekmektedir. Sipariş konusu malın; gıda, kozmetik ve benzeri tüketim ürünü olması durumunda; ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların satışı veya teslimine dair sözleşmelerde; işbu kanuni cayma hakkı KULLANILAMAZ.
   
 13. Yukarıda belirtilen istisnalar içine girmeyen ve cayma hakkı kullanımı mümkün olan ürüne ilişkin olarak süresinde cayma bildirimi yapan TÜKETİCİ'nin; satıma konu ürünü, CAYMA BİLDİRİMİNİ SATICI'YA YÖNELTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 (ON) GÜN İÇERİSİNDE SATICI'ya iade etmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ; ürünü, UPS (UPS HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş.)’nin herhangi bir şubesi aracılığıyla, Yurtiçi Kargo (YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.)’nin herhangi bir şubesi aracılığıyla iade etmesi halinde kendisinden her hangi bir gönderi bedeli TALEP EDİLMEZ. Satıcının anlaşmalı olduğu bu taşıyıcı aracılığı ile yapılacak iadelerin gönderi bedelini satıcı karşılayacaktır. Anlaşmalı taşıma şirketi dışında bir taşıma şirketi veya yolla iadenin gerçekleştirilmesi halinde; taşıma/gönderi bedeli TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. İade için sözleşmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda; destek@supergida.com e-posta adresi aracılığıyla kendisine bildirim yapılan SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
   
 14. CAYMA HAKKI'nın kullanılabilmesi için, gerekmesi halinde, ÜRÜN FATURASININ ASLININ Vergi Usul Kanunu gereğince SATICI'ya iade edilmesi GEREKMEKTEDİR. Bu gereklilik Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genelgesi'nden kaynaklanmaktadır. CAYMA HAKKINI kullanan TÜKETİCİ, kendisine gönderilen fatura aslını, alt kısmında veya arkasında varsa “Malı iade edenin bilgileri ve iade edilen mala ilişkin bilgiler” kısmını doldurup altını imzalamak suretiyle SATICI'ya ürünle beraber iade etmelidir. (İade faturası talep edilebilecek haller saklıdır)
   
 15. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
   
 16. TÜKETİCİ'ye iade edilecek bedelin tamamı; yasal 14 günlük süre içerisinde ve ödemeyi yaptığı kanal üzerinden İADE EDİLECEKTİR. Bu kapsamda, KREDİ KARTI ile yapılan ödemelere ilişkin iadeler; ödemenin yapıldığı bankaya/karta iade edilecek olup, bedelin BANKA tarafından TÜKETİCİ'ye ödenmesi veya tesis edilen taksitlerin iptal/mahsup biçimi İLGİLİ BANKANIN TASARRUFUNDADIR. SATICI tarafından gerekli iptal veya iadenin ilgili bankaya yapılması sonrasında; BANKA'nın TÜKETİCİ'ye eksik veya gecikmeli ödeme yapması SATICI'nın sorumluluğunda değildir.

E-Bülten Aboneliği

E-bültene kaydolun, kampanyalarımızdan ilk sizin haberiniz olsun!

Ücretsiz Kargo

400 ₺ ve üzeri tüm siparişlerinizde kargo ücretsiz!

Güvenli Ödeme

3D Secure ile güvenle sipariş verebilirsiniz.

İade & Değişim

14 gün içerisinde iade ve değişim yapabilirsiniz.

7/24 Müşteri Hizmetleri

7 gün 24 saat müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz.